"Пробація - можливості для змін. П"ятирічний рубіж"

П’ятирічний рубіж Закону України « Про пробацію»

Пробація представляє собою систему виконання покарань без позбавлення волі, орієнтовану не лише на контроль та нагляд за засудженими, а й надання консультаційної допомоги у напрямі зміни умов життєдіяльності порушника.

Прийнятий Верховною Радою України 05 лютого 2015 року Закону України « Про пробацію» розроблено з урахуванням міжнародного та європейського досвіду пробації. Тому його прийняття сприяло реальному наближенню української системи юстиції до міжнародних стандартів.

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ

забезпечення безпеки  суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень;

надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді);

організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;

пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань);

допомога особі, яка готується  до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві.

ПЕРЕВАГИ ПРОБАЦІЇ

ДЛЯ ПРАВОПОРУШНИКА:

можливість змінитись без ізоляції від суспільства, підтримка на шляху до змін,

збереження сімейних стосунків та зв’язків у громаді;

збереження роботи та житла;

позитивний соціальний ефект: особа не втрачає соціальні зв’язки та має шанс створити сім’ю.

ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА (ГРОМАДИ):

убезпечення громади від вчинення повторних злочинів;

справедливе здійснення правосуддя: обрання покарання необхідного і достатнього для виправлення.

ДЛЯ ДЕРЖАВИ:

зниження злочинності;

зниження кількості ув’язнених в місцях позбавлення волі осіб;

позитивний економічний ефект: утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче для держави, ніж перебування на пробації; а також залишаючись у суспільстві особа не втрачає роботу та сплачує внески у держбюджет;

дотримання міжнародних стандартів.

Належне виконання завдань покладених на органи пробації, зокрема  і для вирішення потреб суб’єктів пробації у різних сферах життя, можливе за умови розуміння та підтримки громади. Підтримка передбачає спільну роботу і взаємодію з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими організаціями та волонтерами пробації.

Від початку роботи Гощанським районним сектором пробації налагоджено тісну співпрацю із Гощанською районною радою, місцевим центром зайнятості населення, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей Гощанської районної Державної адміністрації, територіальним відділеням поліції, Гощанським бюро правової допомоги, закладами охорони здоров’я, закладами освіти. Партнери пробації залучаються до проведення соціально-виховної роботи з суб’єктами пробації та вирішенні їхніх криміногенних потреб.

Успішним досягненням діяльності Гощанського районного сектору пробації є той факт, що протягом 2019 року засуджені особи, які перебувають на обліку, не вчиняли повторних кримінальних правопорушень. Працівники сектору не вносили до суду подань про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням,  що свідчить про належне проведення соціально-виховної роботи із мотивування суб’єктів пробації до позитивних змін і допомоги їм у подоланні факторів, що спричинили скоєння правопорушення.